DZIEŃ PORAD - 28 czerwca 2019


Porady015

Na co dzień borykamy z różnymi problemami prawnymi, zdrowotnymi.

Z myślą o tym M-G Ośrodek Kultury w Ujeździe zorganizował w dniu 28 czerwca br. Dzień Porad.

Osoby zainteresowane miały możliwość nieodpłatnych indywidualnych konsultacji z:

  1. Rzecznikiem Praw Konsumenta, Panią Małgorzatą Płaszczyk – Waligórską,
  2. Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe, Panią Danutą Ogaza,
  3. Psychodietetykiem- doradcą żywieniowym, Panią Barbarą Janysek,
  4. Fizjoterapeutą, Panią Joanną Sładek.

Dzień Porad odbył się dzięki dofinansowaniu Fundacji BGK w ramach projektu „Czas na seniora”. Projekt realizowany od stycznia br. W ramach projektu nasi seniorzy nieodpłatnie brali udział w zajęciach ruchowych: jogi i gimnastyki, warsztatach choreograficznych, umuzykalniających, spotkaniach z psychodietetykiem, fizjoterapeutą, psychologiem, logopedą. Miały również miejsce zajęcia międzypokoleniowe: dziadkowie zaprosili swoje wnuki na warsztaty szycia kukiełek. Spotkanie zakończyło się przedstawieniem teatralnym w wykonaniu dziadków i wnuków.

Odbyły się dwa wyjazdy do Filharmonii Opolskiej oraz do Teatru Śląskiego w Katowicach.  W ramach projektu współpracowaliśmy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ujeździe, zespołem śpiewaczym Frohsinn, Związkiem Emerytów i Rencistów.

Projekt zakończył się organizacją Dnia Porad. Rzecznik Praw Konsumenta mówił o przysługujących prawach konsumenckich oraz przestrzegał przed nieuczciwymi sprzedawcami. Pracownik Opieki Pomocy Społecznej udzielił informacji, jakie przysługują świadczenia socjalne i gdzie można się zwrócić, jeżeli znajdziemy się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej, a najbliższa rodzina nie będzie mogła pomóc.   Psychodietetyk, udzielił cennych wskazówek na temat poprawnych nawyków żywieniowych, pomógł zrozumieć i naprawić błędy żywieniowe. Fizjoterapeuta doradzał jak samodzielnie dbać o kondycję fizyczną aby jak najdłużej cieszyć się zdrowiem.