KONTAKT


 

Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe

Dyrektor Krystyna Kałużny

47-143 Ujazd, ul. 3-go Maja 5

tel. 77 404 87 15, 77 404 87 16