DOŻYNKI GMINNE - 8 września 2019


 Doynki595

STAROSTOWIE DOŻYNEK

 W Y N I K I   K O N K U R S U

KOROWÓD DOŻYNKOWY

I miejsce          Niezdrowice                   

                         Stary Ujazd                

II miejsce        Zimna Wódka

                          Jaryszów

                          Sieroniowice

III miejsce      Nogowczyce

IV miejsce      Olszowa

                 Balcarzowice

                          Ujazd

                          Klucz

KORONA ŻNIWNA

I miejsce           Olszowa

                             Niezdrowice

                             Sieroniowice

II miejsce          Stary Ujazd

                  Jaryszów

                            Nogowczyce

                             Klucz

                            Zimna Wódka

III miejsce        Ujazd

                            Balcarzowice

                

KOROWÓD DOŻYNKOWY

ZAPROSZENI GOŚCIE

UJAZD

NOGOWCZYCE

SIERONIOWICE

NIEZDROWICE

JARYSZÓW

OLSZOWA

BALCARZOWICE

KLUCZ

STARY UJAZD

ZIMNA WÓDKA

KORONY ŻNIWNE

 

CEREMONIAŁ DOŻYNKOWY ORAZ  OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA "NAJPIĘKNIEJSZĄ KORONĘ I KOROWÓD DOŻYNKOWY"

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE

BRANICKIE MAŻORETKI "KAPRYS" ORAZ ORKIESTRA BLASKAPELLE ŚWIBIE

BIESIADA DOŻYNKOWA Z ZESPOŁEM  "KARLIK"

WYSTĘPY ZESPOŁU "FROHSINN" ORAZ ZESPOŁÓW TANECZNYCH  Z OŚRODKA KULTURY W UJEŹDZIE

WYSTĘP ZUZANNY GORKI Z UJAZDU  I  WIKTORA PATOŁY - Szkoła Tańca „Line Studio" w Strzelcach Opolskich

ABBA PO ŚLĄSKU I BIESIADA  Z ZESPOŁEM  "KAMRATY"

KONCERT ZESPOŁU SOUND'N'GRACE

TEATR OGNIA

ATRAKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

WARSZTATY TKACKIE