CZAS NA SENIORA


 Kobiety001

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe realizowany jest projekt „Czas na seniora”, dofinansowany przez Fundację BGK w Generacji 5.0.

Warsztaty obejmują:

1. Wyjazd do Filharmonii Opolskiej , na koncert kameralny „Po Trzykroć Brahms”

2. Wyjazd do Teatru Śląskiego w Katowicach , na spektakl: „ Mayday”.

3. Zajęcia z logopedą.

4. Warsztaty z psychologiem

5. Warsztaty jogi i gimnastyki

6. Cykl warsztatów choreograficznych, umuzykalniających o charakterze ruchowo-muzyczno-plastycznym
7. Spotkanie z psychodietetykiem
8. Warsztaty z fizjoterapeutą
9. Warsztaty teatralne
10. Międzypokoleniowe warsztaty szycia kukiełek

Projekt zakończy się organizacją Dnia Porad, podczas którego będzie można spotkać się m.in. : z rzecznikiem praw konsumenta , psychodietetykiem , fizjoterapeutą , psychodietetykiem.