SPOTKANIE ANDRZEJKOWE DLA SENIORÓW - 10 listopada 2018


Seniorzy005

Niezmiernie miło było gościć w naszym Ośrodku Kultury seniorów, którzy licznie przybyli na zorganizowaną dla nich przez Ośrodek Kultury oraz Samorząd Mieszkańców zabawę andrzejkową, w dniu 10 listopada br.

Impreza przebiegała w miłej atmosferze. Była okazją do spotkania z rówieśnikami, do rozmów, a także wspólnej zabawy. W ramach zabawy zorganizowaliśmy karaoke – śpiewaliśmy znane przeboje Anny Jantar, Seweryna Krajewskiego, Maryli Rodowicz i inne,  do tańca również nie trzeba było nikogo namawiać. W tym dniu do naszego Ośrodka Kultury zawitały 2 panie na wózkach inwalidzkich, pomimo swojej niepełnosprawności i ograniczeń ruchowych, uczestniczyły w  zabawie  na  równi  z  osobami   pełnosprawnymi. W  znakomitych  humorach,  seniorzy  bawili  się do późnych godzin wieczornych.       

Dla osób,  które  ze  względu  na  zły  stan  zdrowia  nie  uczestniczyły   w spotkaniu, przygotowano 50 paczek. Chorych seniorów odwiedzać będziemy w okresie przedświątecznym.

W spotkaniu uczestniczył burmistrz Tadeusz Kauch oraz burmistrz elekt Hubert Ibrom.

Miasto Ujazd liczy 256 osób powyżej 65 r. ż.

Cykliczne spotkania dla seniorów są doskonałą okazją nie tylko do tańca, ale również towarzyskiej rozmowy i wymiany doświadczeń. W budżecie gminy zabezpieczono środki na organizację spotkań dla seniorów powyżej 65 r.ż. w każdej miejscowości gminnej. Rozliczeniem przyznanych środków zajmuje się ośrodek kultury w Ujeździe. Środkami dysponują sołtysi.