DOTKNIJ TEATRU I HISTORII - cykl spotkań i wycieczek


IMG 1022

Seniorzy  

W  ramach  projektu  "Dotknij  Teatru  i  Historii"  dofinansowanego  ze  środków  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  seniorzy  odwiedzili  Muzeum  Śląskie  w  Katowicach  należące  do  "Strefy Kultury",  która  powstała  na  terenach  poprzemysłowych  Katowic.  Zwiedzili  również  z  audioprzewodnikami  Nikiszowiec  oraz  wystawę  w  Muzeum Historii Katowic.


Dzieci
Blok tematycznych spotkań dla dzieci odbywających się w ramach projektu Dotknij Teatru i Historii dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął się od zajęć choreograficznych, połączenia teatru z tańcem i ruchem scenicznym oraz rysunkiem. Dzieci uczyły się pracy z własnym ciałem, rozwijały ekspresje, a także próbowały przekładać uczucia na gestykulację.

Rozpoczął się drugi blok warsztatowy, w którym obok ruchu i obrazu pojawiło się również słowo.

Dzieci w tym etapie wezmą udział w zajęciach z emisji głosu, impostacji, dykcji i recytacji. Nauczą się poprawnego posługiwania aparatem mowy oraz rozwiną umiejętności dźwiękonaśladowcze i onomatopeiczne z wykorzystaniem utworów znanych polskich pisarzy. Ponadto podczas zajęć zostanie wykorzystana metoda dramy. Dzieci będą miały za zadanie przygotowanie w grupach pod okiem instruktorek inscenizacji wykorzystującej ruch, obraz oraz słowo. Druga część cyklu zakończy się wystawieniem krótkiej etiudy.