SPACER DŹWIĘKOWY - 11 maja 2017


  03

Spacer dźwiękowy zorganizowany został dla dzieci w ramach projektu "Przyrodniczy Trip".

Celem spaceru było rozwinięcie wrażliwości estetycznej oraz akustycznej dzieci,  przedstawienie pejzażu dźwiękowego okolicy a następnie skonfrontowanie go, z dźwiękami z innych części globu. Projekt dofinansowany przez fundację BGK w programie "Na dobry początek".