TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH - 23 marca 2017


Turniej gier002

W dniu 23 marca br. w M-G Ośrodku Kultury w Ujeździe odbył się rodzinny turniej ekologicznych gier planszowych o tematyce przyrodniczej, którego celem była integracja wielopokoleniowa oraz prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i dorosłych .

Dzieci rywalizowały z rodzicami, spotkanie sprzyjało wymianie wiedzy między starszymi i młodszymi oraz zacieśnieniu więzi rodzinnych. Turniej był dobrym sposobem na wspólne spędzenie czasu, ale także na poznanie i utrwalenie ważnych dla ochrony środowiska zagadnień. Edukacyjne gry planszowe o tematyce ekologicznej, uczyły nawyku prawidłowego segregowania odpadów, rozpoznawania gatunków drzew, zasad nowoczesnej ekologii, wskazywały zmiany zachodzące w przyrodzie.

Nasze działania skierowane do dzieci i dorosłych mają prowadzić do integracji międzypokoleniowej, Wspólne zabawy, gry wzmacniają więzi rodzinne, budują poczucie bezpieczeństwa, zaufania, uczą współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, pozytywnie wpływają na relacje z najbliższymi Chcemy pokazać rodzicom nowe formy spędzenia wolnego czasu z dziećmi .

Turniej zorganizowano w ramach projektu Przyrodniczy Trip. Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie "Na dobry początek".