UWAGA!!! GŁOSUJCIE NA "PERŁĘ ROKU" 2017


Prosimy o oddanie głosu na kandydatkę z naszej gminy do tytułu „Perła Roku 2017".

Krystyna.jpg

IX Plebiscyt Strzelca Opolskiego

Jak głosować?

Wystarczy wysłać sms na numer 72601 (koszt 2,46 zł. z vat) o treści so.perla2

Głosować można do dnia 9 marca 2017 roku. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

Regulamin plebiscytu na www.strzelecopolski.pl

Pani  Krystyna Kałużny od  ponad  20  lat  związana  jest  z  działalnością  kulturalną  na  rzecz  mieszkańców miasta i  gminy  Ujazd.  Przez wiele lat zajmowała stanowisko instruktora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe, a obecnie dyrektora tejże placówki. Jest animatorem życia kulturalnego w Gminie Ujazd. W Ośrodku Kultury w Ujeździe stworzyła miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców. Przyciąga ich bogatą ofertą działań kulturalnych i interesujących form uczestnictwa w kulturze oraz spędzania wolnego czasu. Integruje naszych mieszkańców i wzmacnia więzi międzypokoleniowe. W swojej pracy za cel stawia sobie upowszechnianie kultury i czynienie jej dostępnej mieszkańcom miasta i pozostałych miejscowości gminy Ujazd. Swoje działania kieruje do wszystkich grup wiekowych. Organizuje spotkania i okolicznościowe imprezy, działa na rzecz wychowania dzieci i młodzieży. Wspiera młodych artystów i utalentowanych muzyków z naszej gminy, organizując wystawy i koncerty. W okresie wakacji i ferii zimowych przygotowuje wiele różnorodnych form wypoczynku dla najmłodszych.W swojej działalności promuje tradycje i zwyczaje śląskie, dba  o  utrzymanie  gwary  śląskiej  wśród  młodego  pokolenia  jako  naturalnego  kontynuatora  ciągłości kulturowej regionu poprzez organizowanie konkursów śpiewania i berania po śląsku.  Podtrzymuje  tradycje  wielkanocne  zdobienia  kroszonek - coroczne  warsztaty  i  konkursy  kroszonkarskie.  Jest współautorką  i organizatorką   Targów Panieńskich - pięknej przedwojennej tradycji, która cieszy się coraz większym uznaniem regionalnym oraz została zauważona przez media ogólnopolskie. Wspaniale udało jej się połączyć przeszłość z teraźniejszością, wzbogacając ją o nowe treści i elementy. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, pod jej kierownictwem, po raz pierwszy w najnowszej historii miasta odbył się sylwester na dziedzińcu zamku w Ujeździe. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.

Aktywnie i skutecznie pozyskuje na działalność kulturalno – oświatową środki unijne.

                W 2016 roku podjęła wyzwanie zorganizowania najważniejszej dla rolników imprezy w województwie - Dożynek Wojewódzkich. Największe wydarzenie w życiu naszej społeczności, zostało uwieńczone sukcesem i było wspaniałą promocją naszej gminy w regionie.

Ponadto Pani Krystyna działa jako wolontariuszka, organizowała zbiórki pieniędzy na cele charytatywne dla chorych dzieci z naszej gminy oraz działała w ramach WOŚP.

Dobrze potrafi łączyć życie zawodowe z życiem prywatnym. Matka trzech córek.