DZIEŃ KOBIET - zaproszenie


Dzie Kobiet 2018
UCZESTNICTWO W IMPREZIE JEST JEDNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA UMIESZCZENIE ZDJĘĆ Z WIZERUNKIEM

       UCZESTNIKA NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.KULTURAUJAZD.PL, NA FACEBOOKU

ORAZ W NOTATKACH PRASOWYCH PROMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MGODK.